بارگذاری ...

یک دامنه انتخاب کنید...

محصول/سرویسی که انتخاب نموده اید نیاز به نام دامنه دارد پس لطفا نام دامنه انتخابی خود را در زیر وارد کنید

در زیر شما میتوانید نام های دامنه را در کارت خرید خود قرار دهید،اطلاعات لازم و نام های سرور را برای آن مشخص کنید

ثبت دامنه جدید

نام دامنه انتخابی خود را جهت ثبت وارد کنید تا در دسترس بودن آن بررسی شود.

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

انتقال دامنه موجود

استفاده از زیر دامنه ای از DMV Web Guys

سوالی دارید؟ حتما با واحد فروش در ارتباط باشید. اینجا کلیک کنید

* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com

All what you need is a featured domain name to start.

The perfect domain lets people know at a glance why you're online and why you're awesome. Find the right domain extension now to grab more attention and visitors.

domain tld

Exhibit and sell your .art online

‪$5.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .art online

‪$9.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .art online

‪$0.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .art online

‪$3.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .host online

‪$12.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .name online

‪$99.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .online online

‪$16.99per year Check Availability
domain tld

Exhibit and sell your .tv online

‪$17.99per year Check Availability

بررسی در دسترس بودن... تایید روند انتقال دامنه... تایید نام های انتخابی...

:domain is unavailable

متاسفانه دامنه ای که وارد کردید در دسترس نیست.امکان دارد این دامنه اخیرا ثبت شده باشد. لطفا با بازگشت به عقب، نام دیگری انتخاب کنید

Contact Us

دامنه شما واجد شرایط انتقال است

لطفا قبل از ادامه روند انتقال، از باز بودن قفل انتقال دامنه در رجیستار قبلی، اطمینان حاصل نمایید

روند انتقال قابل انجام نیست

دامنه وارد شده، اصلا ثبت نشده است !

اگر دامنه اخیرا ثبت شده است، لطفا چند روز دیگر مجدد برای انتقال تلاش کنید.

Alternatively, you can perform a search to register this domain.

نام دامنه وارد شده، نامعتبر است

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
لطفا مقادیر وارد شده را مجدد بررسی کنید

We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.
ادامه جهت ثبت دامنه برای Transfer to us and extend by 1 year* for

.com
$11.99 USD
.net
$16.99 USD
.org
$15.08 USD
.biz
$18.00 USD
.info
$23.17 USD
.blog
$28.80 USD
.mobi
$26.35 USD
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
overlay spinner